• Tel. +385 31 564 433
 • E-mail. zlatiborpetrovic@gmail.com
 • Kornatska ulica 29, 31000, Osijek

Zaštita na radu

Iz područja zaštite od požara ovlašteni smo za pružanje sljedećih usluga:
 • Ispitivanje električnih instalacija
  • zaštita od indirektnog napona dodira
  • otpor izolacije
  • tipkala za isključenje napona
  • zaštita od statičkog elektriciteta
  • otpor uzemljenja
 • Ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima
 • Ispitivanje uvjeta u radnoj okolini
  • mikroklimatski uvjeti, razina rasvjete i buka na radnom mjestu
 • Ispitivanje učinkovitosti ventilacije
 • Osposobljavanje radnika za rad na siguran način
 • Osposobljavanje ovlaštenika poslodavca za ZNR
 • Osposobljavanje povjerenika radnika za ZNR
 • Izrada i revizija Procjene opasnosti
 • Izrada Pravilnika o zaštiti na radu
 • Izrada Planova evakuacije i spašavanja
 • Usluge Stručnjaka i Službe za zaštitu na radu

Zaštita od požara

Iz područja zaštite od požara ovlašteni smo za pružanje sljedećih usluga:
 • Funkcionalno ispitivanje stabilnih sustava za dojavu, gašenje i sprječavanje širenja požara
  • sustavi za dojavu požara (vatrodojava)
  • sustavi za dojavu prisutnosti plina (plinodojava)
  • hidrantska mreža (vanjska i unutarnja)
  • sustavi za gašenje vodom (sprinkler, drencher)
  • sustavi za gašenje pjenom
  • sustav za gašenje plinom (FM, CO2)
  • protupožarne zaklopke
  • kupole za odimljavanje
 • Funkcionalno ispitivanje gromobranske instalacije
 • Funkcionalno ispitivanje protupanične rasvjete
 • Osposobljavanje zaposlenika iz područja zaštite od požara
 • Pravilnik o zaštiti od požara
 • Procjena i plan ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za pravne osobe
 • Opremanje protupožarnom opremom

Servis vatrogasnih aparata

Nudimo Vam usluge periodičnih redovnih servisa vatrogasnih aparata:
 • Vatrogasni aparati na prah s bočicom:
  • S6+
  • S9+
  • S12
  • S50
  • S100
 • Vatrogasni aparati na prah pod stalnim pritiskom:
  • P1A
  • P2A
  • P3A
  • P6+
  • P9+
  • P2E Car EDITION
  • P3E Car EDITION
  • P2E COMPUTER EDITION
  • P3E COMPUTER EDITION
 • Vatrogasni aparati na bazi vode:
  • VR9
 • Vatrogasni aparati na bazi pjene:
  • Pz2E Boat EDITION
  • Pz6 Boat EDITION
  • Pz3E HOME EDITION
  • Pz6 Home EDITION
  • Pz9-F9
  • Pz50
  • Pz140
 • Vatrogasni aparati na bazi CO2:
  • CO2-3
  • CO2-5
  • CO2-10
  • CO2-30
  • CO2-60

Osposobljavanje radnika

Iz područja osposobljavanja radnika ovlašteni smo za pružanje sljedećih usluga:
 • Osposobljavanje
 • Osposobljavanje radnika za rad na siguran način
 • Osposobljavanje radnika za rad na siguran način za radna mjesta s
  računalom
 • Osposobljavanje poslodavca i ovlaštenika poslodavca
 • Osposobljavanje radnika za rukovođenje evakuacijom i spašavanjem
 • Organiziranje osposobljavanja radnika za pružanje prve pomoći od strane
  ovlaštene
  zdravstvene ustanove
 • Osposobljavanje radnika za gašenje požara i spašavanje ljudi i
  imovine