Usluge

Zaštita na radu

Iz područja zaštite na radu ovlašteni smo za pružanje sljedećih usluga:

Ispitivanje električnih instalacija

zaštita od indirektnog napona dodira

otpor izolacije

tipkala za isključenje napona

zaštita od statičkog elektriciteta

otpor uzemljenja

Ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima

Ispitivanje uvjeta u radnoj okolini

mikroklimatski uvjeti, razina rasvjete i buka na radnom mjestu

Ispitivanje učinkovitosti ventilacije

Osposobljavanje radnika za rad na siguran način

Osposobljavanje ovlaštenika poslodavca za ZNR

Osposobljavanje povjerenika radnika za ZNR

Izrada i revizija Procjene opasnosti

Izrada Pravilnika o zaštiti na radu

Izrada Planova evakuacije i spašavanja

Usluge Stručnjaka i Službe za zaštitu na radu

Zaštita od požara

Iz područja zaštite od požara ovlašteni smo za pružanje sljedećih usluga:

Funkcionalno ispitivanje stabilnih sustava za dojavu, gašenje i sprječavanje širenja požara

sustavi za dojavu požara (vatrodojava)

sustavi za dojavu prisutnosti plina (plinodojava)

hidrantska mreža (vanjska i unutarnja)

sustavi za gašenje pjenom

sustav za gašenje plinom (FM, CO2)

protupožarne zaklopke

kupole za odimljavanje

Funkcionalno ispitivanje gromobranske instalacije

Funkcionalno ispitivanje protupanične rasvjete

Osposobljavanje zaposlenika iz područja zaštite od požara

Pravilnik o zaštiti od požara

Procjena i plan ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za pravne osobe

Opremanje protupožarnom opremom

Servis vatrogasnih aparata

Nudimo Vam usluge periodičnih redovnih servisa vatrogasnih aparata:

Vatrogasni aparati na prah s bočicom:

S6+

S9+

S12

S50

S100

Vatrogasni aparati na prah pod stalnim pritiskom:

P1A

P2A

P3A

P6+

P9+

P2E Car EDITION

P3E Car EDITION

P2E COMPUTER EDITION

P3E COMPUTER EDITION

Vatrogasni aparati na bazi vode:

VR9

Vatrogasni aparati na bazi pjene:

Pz2E Boat EDITION

Pz6 Boat EDITION

Pz3E HOME EDITION

Pz6 Home EDITION

Pz9-F9

Pz50

Pz140

Vatrogasni aparati na bazi CO2:

CO2-3

CO2-5

CO2-10

CO2-30

CO2-60

Osposobljavanje radnika

Iz područja osposobljavanja radnika ovlašteni smo za pružanje sljedećih usluga:

Osposobljavanje

Osposobljavanje radnika za rad na siguran način

Osposobljavanje radnika za rad na siguran način za radna mjesta s računalom

Osposobljavanje poslodavca i ovlaštenika poslodavca

Osposobljavanje radnika za rukovođenje evakuacijom i spašavanjem

Organiziranje osposobljavanja radnika za pružanje prve pomoći od strane ovlaštene zdravstvene ustanove

Osposobljavanje radnika za gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine

Saznajte sve novosti!
Pretplatite se na naš newsletter.
© Hidrant d.o.o.
| Izrada: Ofir.hr
031 564 433