• Tel. +385 31 564 433
  • E-mail. zlatiborpetrovic@gmail.com
  • Kornatska ulica 29, 31000, Osijek

Hidrant d.o.o. Osijek je tvrtka osnovana 1995.
godine u Osijeku.

Ovlaštena je za radove na poslovima zaštite od požara, zaštite na radu,
zaštiti okoliša, servis i prodaju vatrogasne opreme, osposobljavanje radnika za rad na siguran
način i dr.

Svojim profesionalnim pristupom i iskustvom stečenim kroz niz godina obavljanja navedenih
djelatnosti nastojimo postojećim i potencijalno novim kupcima pružiti kvalitetnu uslugu po
najpovoljnijim cijenama.

Tvrtka raspolaže vlastitim poslovnim/servisnim prostorom, te sa tri osobna i jednim kombi vozilom u
svojem vlasništvu za potrebe obavljanja periodičnog pregleda vatrogasnih aparata.

Usluge koje nudimo pogledajte
ovdje

S vama od 1997

Kvalitetno, profesionalno, povoljno

Servis vatrogasnih aparata

Osposobljavanje radnika prema odobrenim programima

Vrhunska usluga

Poslovno/servisni prostor i vozni park osigurava bržu i kvalitetnu uslugu na području
Republike Hrvatske